நீண்ட பயண முடிவின் முத்ற்சில நொடிகளில்
உயிரின் அடர்த்திக் குறைவை உணர்ந்துத் தொடர்கையில்,
பொறுமையின் நிதானத்துடன் என்னின் எதிரில் வந்து
ஆறுதலாய் தலைகோதி, தோள் தட்டி
நலம் விசாரித்த இருவர்
கடந்துகொண்டிருக்கும் பாதையின் பாதாள அபாயம் உணரும் ஒரு நொடி முன்னர்
எனைப் பிடித்து நிறுத்தும் சைகையில்
தள்ளுகிறார்கள் பாதாளத்தில்

அவசரமாய் கண் விழித்து, சோம்பல் முறிக்காமல் 
கனவில் வந்த இருவர்
நண்பர்களா, எதிரிகளா, கடவுள்களா, பிசாசுகளா என்ற யோசிப்பின்முடிவில்
பல்துலக்கும்போது யதார்த்தமாய் கண்ணாடியில் தெரிந்தது
அந்த இருவரின் சாயலும்!

Advertisements