நண்பன் மணிக்கணக்காய் செல்போனில் பேசும்போதும்,
டிவியின் சேனல் மாற்றங்களில்
நொடிப்பொழுதில் வந்துவிழும் அந்த பாட்டிலும்,
அண்ணனின் காதல் பரிசுகளைப்பார்க்கும்போதும்,
நொடிதாண்டிப் பார்க்கும்
ஏதோ ஒரு பெண்ணை கடக்கும்போதும்,
எல்லா கல்யாணப்பொழுதுகளிலும்,
காதல் படங்களின் முடிவிலும்,
உனக்காக எங்கோ உருகத் தொடங்குகிறது எனது பனி
இருந்தும்
இன்னமும் தெரியவில்லை
நீ யாரென்று!

 

You stay alive, no matter what occurs! I will find you. No matter how long it takes, no matter how far, I will find you.”
– Hawkeye (Daniel Day-Lewis), The Last of the Mohicans (1992).

Advertisements