அவள் குரலில் மயக்கப்பட்ட தொனிந்த தோரணை,
குழைவில் சதம் பெண்மை கூட்டியிருந்தாள்,
அன்றைய அவன்-அவள் வாக்கியங்களுக்காகவும்
அந்த காட்சிக்காகவும்
என் புலன்கள் அவமானப்பட்டு
ஓர் மயிரிழையில் என் மூளை
தற்கொலை செய்திருந்தது.
அன்றுதான் என் முதல் நிர்வாணம்
துன்பம் கூட்டப்பட்ட ரணம்.
துரோகத்தின் காயத்தில்
ஏளனக்கத்தியை குத்தியிருந்தாள்.
அவள் பிம்பம் படிந்த இதயத்திற்காய்
மன்னிக்கப்படவேண்டி கீழே விழுந்திருந்தது என் நிழல்.
உணர்ச்சி மறுத்து வலை சிதறிய சிலந்தியாய் நான்.
தொலைந்த லட்சியம் தொடர
சிலந்தியின் எச்சிலாய் என் நம்பிக்கை மட்டும்.

* 2006 ஆம் அண்டு ‘வானவில்’ தமிழ்ச் சங்கப் போட்டியில் மூன்றாம் பரிசுபெற்றது.

Advertisements