யாருமற்ற, உட்புறம் பூட்டிய வீட்டின்
கழிப்பறைக்கதவை தாளிடுவது போல்தான்
நம் தனிமையில் உன் வெட்கமும்.

Advertisements